правопис

Најчестите јазични грешки во новинарските текстови (втор дел)

од

Во претходното издание на „Тамјс Њу Маседониан“ претставивме некои од најчестите јазични грешки во новинарските текстови. Списокот го дополнуваме со уште неколку примери.

Најчестите јазични грешки во новинарските текстови

од

Ако тргнеме од добропознатиот факт дека новинарите се оние што им задаваат најголема мака на лекторите, јасно е дека нивниот јазичен узус е далеку од препораките на нормата.