Едиции

ЕДИЦИИ

Цреша - хаику -
Цреша
– хаику –
Бранови - светски роман и расказ -
Бранови
– светски роман и расказ –
Смевотека - хумор и сатира -
Смевотека
– хумор и сатира –
Мозаик 1 книга - 21 јазик
Мозаик
1 книга – 21 јазик
Огнови - поезија -
Огнови
– поезија –
Синчец - за деца од училишна возраст -
Синчец
– за деца од училишна возраст –
Бесмртни мисли - антологии -
Бесмртни мисли
– антологии –
А - автобиографии -
А
– автобиографии –
Моите први книги - за деца од предучилишна возраст -
Моите први книги
– за деца од предучилишна возраст –
Целулоид - филмски сценарија -
Целулоид
– филмски сценарија –
Скрши нога - драмски текстови -
Скрши нога
– драмски текстови –
Дамар - македонски роман и расказ -
Дамар
– македонски роман и расказ –
Библиотека за деца - детско катче -
Библиотека за деца
– детско катче –
Громови - есеи и весела наука -
Громови
– есеи и весела наука –
N.B. - преводи на македонски автори -
N.B.
– преводи на македонски автори –
Вестибул - дебитантски книги -
Вестибул
– дебитантски книги –
0 replies on “Едиции”