Брада натопена со крв

Повеќе

ВЕРОЈАТНОСТА, МОТИВОТ И МОТИВАЦИЈАТА ВО ДРАМАТА „ГОСПОДА ГЛЕМБАЕВИ“ – М. КРЛЕЖА

Повеќе

Некои спомени болат како да се случиле вчера

Повеќе

Расказ за мојата прабаба

Повеќе

На врвците од животот

Повеќе

ЗА ТРИЛОГИЈАТА „КРУЖНО ПАТУВАЊЕ“

Повеќе

Моја и на Сонцето

Повеќе

ГЕОГРАФИЈА НА ЗАГУБАТА („ГЕРМАНЦИ“ – ЈАКУБА КАТАЛПА)

Повеќе

Културалниот идентитет во акустичните матрици на Блаже Конески

Повеќе

ВЕРОЈАТНОСТА, МОТИВОТ И МОТИВАЦИЈАТА ВО ДРАМАТА „ГОСПОДА ГЛЕМБАЕВИ“ – М. КРЛЕЖА

од

Веројатноста е иманентна категорија на литературата која не подлежи на проверка на вистинитоста, туку проверка на правилата на родот и контекстот односно „светот“ во…

Културалниот идентитет во акустичните матрици на Блаже Конески

од

Богатата и надарена природа на Блаже Конески за релативно кратко време дала извонредни резултати во македонската поезија и белетристика, во литературниот есеј, во областа…