Дали фантазијата е само она што е невозможно?

Повеќе

Прекрасни сончиња се сонуваат и остваруваат и со очиња што не можат да гледаат

Повеќе

Небо од стихови (избор поезија)

Повеќе

Галерија: Илија Маџаров

Повеќе

За светот на сонливото како граничен простор помеѓу будното и заспаното

Повеќе

Успешно дебитирање во просторот на сонливото

Повеќе

Четири песни

Повеќе

Кревок

Повеќе

„Стиховерзум” од Мирослав Трајковски

Повеќе

Кратко со … Јордан Коцевски

Повеќе

Број 159-160

Дали фантазијата е само она што е невозможно?

од

Дали фантазијата може да биде и остварен копнеж по она што на детето му е потребно за според него среќно детство, а коешто го нема во своето окружување? Дали сето она што е во фантазијата мора да биде неостварливо?

Прекрасни сончиња се сонуваат и остваруваат и со очиња што не можат да гледаат

од

Книгата „Чекорите до црешовото дрво“ од Паола Перети отвора нови полиња на интерес и третира досега за нас како читатели една нова тема, а тоа е Страргартовата болест што предизвикува постепено губење на видот и која води до конечно слепило. Со ова се соочува главната хероина, девет-десет годишната Мафалда.

За светот на сонливото како граничен простор помеѓу будното и заспаното

од

Од светлината на месечината која пополека се буди, почнуваат да се запалуваат повеќе светла во различни детски соби во различни делови на земјината топка.

Успешно дебитирање во просторот на сонливото

од

Денес, од исклучителна важност е делото за деца од предучилишна и раноулишна возраст да има не само соодветен / добар текст кој ќе соодветствува на темпераментот и пристапот кон светот на денешното дете, туку да има целосен концепт – со илутрации, соодветен фонт, одмереност во обемот на текстот.

Кревок

од

На главата госпоѓата носи сламен шешир со широк обод кој е обвиткан со виолетова лента што се спушта од двете страни на нејзиното лице, подврзана под брадата во голема машна.