По прочитот на „Ѕуница“, светот ќе може да е поубав, со вистински бои

Повеќе

Продолжувам да готвам

Повеќе

Кон „Мутации“ од Франсис Кирпс

Повеќе

Кревкост во топлината

Повеќе

Умберто и крадецот на чадори

Повеќе

Битовите елементи во драмите ,,Македонска крвава свадба‘‘ од Војдан Поп Георгиев-Чернодрински и ,,Црне војвода‘‘ од Марко Цепенков

Повеќе

Пролетен реквием

Повеќе

Копнеж по допир

Повеќе

Недела

Повеќе

Писмо за дивите цвеќиња

Повеќе

По прочитот на „Ѕуница“, светот ќе може да е поубав, со вистински бои

од

Со сликовницата „Ѕуница“, Бранислав Николов, автор познат под псевдонимот Пијан Славеј, во книжевноста за деца прави авторски исчекор со идеја која е креативна и…

Битовите елементи во драмите ,,Македонска крвава свадба‘‘ од Војдан Поп Георгиев-Чернодрински и ,,Црне војвода‘‘ од Марко Цепенков

од

Уште од самите почетоци драмата имала задача да прави приказни кои се прикажуваат на театарската сцена пред театарска публика која се соживува со доживувањата…