Местата каде што се раѓаат романите

Ана, пак, решив да ја преточам во телевизиска серија зашто ми бараше и понатаму да живее, бараше уште искуства и авантури што во книгата не можеше да ги искуси. Сценариото е поотворено, има повеќе ликови.