АПНЕЈА

Речиси е време за ручек.
Скијам со девојка ми, всушност одам пред неа зашто е пребавна.
Речиси е време за ручек.
Лицето ми е нурнато во снегот.