Стоев пред тебе

Мојата најголема глупост и непромисленост, што месеци подоцна ја открив (да, работите ги откривам подоцна) беше што не станав во истиот миг.