Кон „Виенски гамбит“ од Анде Јанков

Една шега од детството многу убаво ќе го опише односот на браќата Николови и нивниот заеднички престој во срцето на Австрија. Масло и вода. Секогаш дијаметрално спротивни Даниел и Виктор и покрај сѐ не можат еден без друг.