Категоријата простор во романите „Проклета авлија“ и „Госпоѓица“ од Иво Андриќ

За книжевниот простор Категоријата простор претставува предмет на интерес на повеќе науки и научни дисциплини кои при анализата на овој феномен тргнуваат од различни…