ОДМАЗДА

Еден сосед од вториот кат го слушна звукот и се качи горе да провери да не се случило нешто.