КУЌАТА НА ЏАМИЈАТА – Кадер Абдолах

Муезинот имаше четиринаесетгодишен син по име Шахбал и ќерка по име Шахин, која беше мажена. Иако неговата жена беше почината по долга и тешка болест, тој не сакаше повторно да се ожени. Сепак, одржуваше врски со неколку жени во планината.