Задача

Во градот се појави нова сорта луѓе кои ќе сторат сè за да не бидат разоткриени.