Сонот и смртта

Моштите на влечугите Скриени сме под мушамата со две дупчиња. Прстите на секое новороденче-гостинче ги зголемуваат тие дупчиња (по потреба), а како дални верници,…