Гранд хотел Европа

Исклучиво европска тенденција е да се сака минатото над сѐ. Во Европа не можете да постоите без минатото. На други места во светот не е така. Нашата доминантна фиксација за минатото не ја препознаваат во Америка, Африка, Азија и Австралија. Кога каубоите и пионерите ја создавале Америка, немале никаква потреба да го поврзат нивниот идентитет со некаква самоизмислена антика и средновековие.

La Superba

Бев речиси стигнат дома. Одлучив да го турнам нештото зад контејнерите со шут и да се вратам следниот ден да го проверам