Расказ за мојата прабаба

Во раните триесетти години од дваесеттиот век во едно скопско село живееше една половина од мојата семејна лоза. Тоа била онаа фамилија од татковата…

Писмо за другарството

Љубовта, почитта и разбирањето се работи кои не може да се купат, тие се стекнуваат со сериозност и благодарност кон подобрите и поискусните личности. Таквиот наш пристап е наградуван со почитување на добрите вредности, на вистинските вредности.