Поезија

Песни од Франко Фортини

од

Има и такви што ќе сетат расцеп в умот / зашто е тегобно кога гордото море, кревките врзопи, / ѕунењето на возилата, расудувањето на луѓето, / сѐ, сѐ, сѐ ни говори за исчезнатите ствари / што никој повеќе не ги чека.

Поезија од Дарко Бошковски

од

Она нашето ќе го заземеше / И превртеше светот наопаку / Како што јас се превртувам / Низ широкава ми кожа / Кога ќе те помислам / И ќе ги замислам / Сите кожи кои досега ги имаш сменато / А јас мојава – не давам.

Поезија од Рајна Рац

од

Јас не ги сакам мажите. / Јас ги сакам момчињата. / Оние чии тела се користат за оган / А вилинскиот прав ги извлекува од животот со кловновски нос.