Заб

Утрото беше некако потиштено, магловито и му тежеше на плешките уште откако стана. Нешто го беше наседнало така неподлносливо да не може да се…