Грашок / Скитници / …

Грашок Затворена како в лушпа грашок Не дозволувам да ми се истурат зрнцата Врели или студени, вредни или безвредни Тркалезни, меки, кршливи Грижи и…