Молив и други песни

МОЛИВ (кратка историја на пишувањето и убивањето) уште кога пишувавме со клинесто писмо тие исти камени клинови едни на други си ги забивавме в…