Меги

Меги имаше 58 години и доволно искуство за да знае дека не е дух: можеше физички да допира работи, имаше потреба од храна, можеше…