Копнеж по допир

ВПИЈ МЕ Кога те вдишував, мирисаше на вечност и мислев дека сме посилни од заборавот а не како река што тече и ја губи…