ВЕРОЈАТНОСТА, МОТИВОТ И МОТИВАЦИЈАТА ВО ДРАМАТА „ГОСПОДА ГЛЕМБАЕВИ“ – М. КРЛЕЖА

Веројатноста е иманентна категорија на литературата која не подлежи на проверка на вистинитоста, туку проверка на правилата на родот и контекстот односно „светот“ во…