Пирамидите на денот

Расказот „ Дојди преку мразот“ е од книгата „Пирамидите на денот“ на Даина Ополскаите. Книгата е објавена со поддршка на програмата Креативна Европа на Европската Унија.