МАГИЧЕН РЕАЛИЗАМ

Поимот магичен реализам е тешко да се систематизира и во него има доволно спротивставености, заради кои поттикнува безброј размисли.