Недела

Оваа недела не беше како вообичаените, некако сè беше различно и нејасно, но подоцна и повеќе од јасно, чудно. И сонцето силно ме прегрнуваше,…