Невидлив

Мајката Во таа соба не се наоѓа само едно момче што еден ден ненадејно стана невидливо. Таму е и една мајка која, откако се…