СТАКЛЕНАТА РЕКА

Преубавите камени орнаменти од цветови и животни со фигури на птици и елени, змии и кучиња, испреплетени со розетки што небаре беа извезени околу вратата…