АНА – Николо Аманити

Можеби чекаше да се стемни за да нападне, но не ѝ се веруваше, кучињата не расудуваат. А таа секако немаше да издржи до стемнување. Глуждот ја жегаше и болката ѝ го беше вкочанила листот.