Да се убие мислата

Една обична шнола ја врати длабоко во детството, во мигови кои веќе беа речиси целосно заборавени. Краевите од косата повторно ги стави под ноздрите. Сега го немаше мирисот на ливчињата.

Професорот П.

Како и секогаш таму се чувствуваше најспокојно, одвоен од сложувалката на општеството каде неговата алка немаше свое место на совпаѓање.

СТУД

Веќе со години дланките ти се студени. Дури и прстенот од твојата десна дланка станал студен.

РЕСКА

Таквите движења беа реприза што сега се емитуваше по едногодишна пауза – втора, трета, четврта, подзабави, лер, пак втора, трета, четврта…