Косата и нејзиното општествено нормирање

Таа сѐ уште не знае да зборува, но се прашувам дали воопшто ѝ е потребен говор за да ја искаже својата воодушевеност од моментот? Дали воопшто некому навистина му треба говорот за да искаже задоволство, среќа, за да покаже љубов можеби?

Швајцарскo ножe

Тогаш сфати дека Петар пишува песни, поточно се обидува да пишува стихови што не може да ги поврзе еден со друг па затоа ги уништува.