11 ирски поети

Неодамна во издание на ПНВ Публикации од печат излезе „Единаесет ирски поети“ Избор од современата ирска поезија, во препев на Јулијана Величковска и Василка Пемова.