Off мори мајко

Марјан Анѓеловски   Модерни, свежи и актуелни афоризми кои успеваат да останат прецизни и добри. Играта на зборови е само дополнителен квалитет.    …