Кревок

На главата госпоѓата носи сламен шешир со широк обод кој е обвиткан со виолетова лента што се спушта од двете страни на нејзиното лице, подврзана под брадата во голема машна.

Кревок

Денес беше, во најмала рака, вообичаен ден во канцеларија, онака тажен, мртов како в гроб и до очај едноличен. Додека не измаршира во него твојот претпоставен.