Поезија од Дарко Бошковски

Она нашето ќе го заземеше / И превртеше светот наопаку / Како што јас се превртувам / Низ широкава ми кожа / Кога ќе те помислам / И ќе ги замислам / Сите кожи кои досега ги имаш сменато / А јас мојава – не давам.