ГАЕВА 23

Кога се вратив во Скопје, првото за што мајка ми ме праша беше за посетата на Гаева.