Стварност

Косата и нејзиното општествено нормирање

од

Таа сѐ уште не знае да зборува, но се прашувам дали воопшто ѝ е потребен говор за да ја искаже својата воодушевеност од моментот? Дали воопшто некому навистина му треба говорот за да искаже задоволство, среќа, за да покаже љубов можеби?