Архитектура

Градскиот ѕид

од

Градскиот Ѕид е единствената целосно изведена структура од планот на Танге која и ден денес останува влијателен елемент во градското обликување.