Ексклузивно интервју

Не познавам уметник што претендира да го уништи човештвото наместо да го спаси

од

Ние сме овде за да се сеќаваме. Душата им диктира на рацете да пишуваат една песна. Тоа е една иста песна, која е парадигма на нашето унитарно постоење, таа е жиг, отпечаток, златна спирала која ги сврзува совршено точките од генеризмите на нашето месијно гласноговорништво.