Филм

Смислата на создавањето атмосфера во филмот

од

Се разбира, во текот на гледањето и доживувањето на повеќето филмови, дури и во одредени сцени имаме мешање и прелевање помеѓу повеќе емоции и формирање/оддржување комплексни и хетерогени психолошки состојби.

РОДИ МЕ МАЈКО СРЕЌЕН И ФРЛИ МЕ НА БУНИШТЕ

од

Кон филмот Црниот Перикле (Pericle il nero) во режија на Стефано Мордини (Stefano Mordini)
и во копродукција на „Буена онда“ (Buena Onda),„Раи чинема“ (Rai Cinema),
„Ле филм ду флев“ (Les films du fleuve),„Ле продукцион ду трезор“ (Les productions du tresor), Белградски филмси фестивал, март 2017 год.