Книжевност

„Нешто да ти кажам“ – Ханиф Курејши; Рингишпилот на доцниоткапитализам во В. Британија (1)

од

Се чини, на ниво на поетика, современата книжевност, го напушта постмодерното експериментирање, прекумерното цизелирање, и се повеќе развива потреба од ургентно толкување на Животот овде и сега.

Извадок од романот „24“ на Марија Павловиќ

од

На првата страна на тетратката стоеше големиот стилизиран број 24, трудољубиво исцртан со црно пенкало. Под него се наоѓаа цитат и вовед во дневникот на Вида, вовед во нејзиното патување и воедно вовед во неговата истрага.

Nomen est omen и обратно

од

Старецот носеше наочари со дебела рамка и дебели стакленца чија диоптрија создаваше оптичка илузија дека старецот воопшто нема очи туку само темна вдлабнатини.