број 109

„Можност за пополнување на празнината“ – етичка расправа за Човек без особини на Роберт Музил

од

Музил останува на страната на разумот, тој е автор на антиномии свесен за недостатоците, тој е антиметафизичар, негува емпириски пристап кон искуството, но и трага по мистицизам, свесен е за неможност од големи одговори, одбегнува да дава поедноставени судови и заклучоци.

Натопено лице од дожд, како прочистување кое носи надеж и слобода – или (25 години од премиерата на „Пред дождот“)

од

Филм што дури не ни сонува да ги разреши или да ги разбие кошмарите на бивша Југославија, филмот едноставно прикажува неколку луѓе кои се обидуваат чесно да се однесуваат и кои се наградени за својата мака со уште поголема мака.