новинарство

Најчестите јазични грешки во новинарските текстови

од

Ако тргнеме од добропознатиот факт дека новинарите се оние што им задаваат најголема мака на лекторите, јасно е дека нивниот јазичен узус е далеку од препораките на нормата.