Рикардо Јошио Окама Токумото

Изгубената половина

од

Извонреден стрип на бразилскиот цртач Рикардо Јошио Окама Токумото, кој твори под псевдонимот Ryot Iras. Во стрипот станува збор за наоѓање на изгубената половина и соединување со неа во една целина.