Тајмс Њу Маседониан

За неправилната употреба на „истиот“

од

Шаблонизирањето е честа појава во текстовите од административниот и од публицистичкиот стил, а оттаму навлегува и во секојдневната комуникација. Така, често се употребуваат конструкции што се неприфатливи и неприродни за нашиот јазик.

Немојте да ја оваа реченица употребувате!

од

Не се знае од кои причини се употребуваат вакви реченици, но навистина се многу чести, особено во преведените текстови, во кои најверојатно оваа појава е резултат на влијанието на некоја туѓа синтакса.

Најчестите јазични грешки во новинарските текстови (втор дел)

од

Во претходното издание на „Тамјс Њу Маседониан“ претставивме некои од најчестите јазични грешки во новинарските текстови. Списокот го дополнуваме со уште неколку примери.

Најчестите јазични грешки во новинарските текстови

од

Ако тргнеме од добропознатиот факт дека новинарите се оние што им задаваат најголема мака на лекторите, јасно е дека нивниот јазичен узус е далеку од препораките на нормата.