Benito Mussolini.

Кафка, хуморист

од

Најупорните читања на делото на Кафка го идентификуваат Кафка како автор на интимизмот (Фројдовото нуклеарно семејство), нихилизмот (се’ евентуално се сведува на невозможниот излез од недефинираниот и нефер Закон) и песимизмот….