број 92-93

Романот „Фо“ од Џ.М.Куци (2)

од

Куци фактите ги става под прашање со тоа што прави поместувања или ги пишува со различен пристап кон (фикционалните) факти па така неговиот роман да се гледа како вистинската верзија на фикционалното минато.

Филозофијата и нарацијата во контекст на структурата на делото „Кланица 5” од Курт Вонегат (1)

од

Како атеист и човек кој не ја сака гробишта, решив да ги посетам гробовите на моите родители во Индијанаполис. Додека гледав во двете плочи, една покрај друга, посакував- можев да го слушнам во мојата глава, знаев што посакувам- да беа посреќни од тоа што беа. Беше проклето лесно за нив да бидат посреќни од тоа што беа. Јас научив за големата тага од нив.

Песок во косите

од

Се прпелкаш по песокот, еден занес, еден здив, едно тело. Измачено од зрнцата што се збодинаат по топлите стемнети кожи послани по песокта. Ја чувствуваш топлината впиена од сонцето на одамна одминатиот ден. Просторот губи димензии.