Народна „фактопедија“

Ѓурѓовденскиот обреден комплекс и култот на плодноста

од

Врз основа на обичајната пракса која се изведува на поважните празници од христијанскиот/народниот календар, може да се реконструираат некогашните пагански култови кои лежат во нивната основа.