број 100

Смислата на создавањето атмосфера во филмот

од

Се разбира, во текот на гледањето и доживувањето на повеќето филмови, дури и во одредени сцени имаме мешање и прелевање помеѓу повеќе емоции и формирање/оддржување комплексни и хетерогени психолошки состојби.