Број 129-130

Размисли за текст што ќе биде среќен / Вистина / Ако тргнам пеш, ќе пристигнам ко крал / Отсекогаш сум сакала да имам кратка коса

од

Сум видела други како горат / Доброволно влегуваат во оган / Од пепел се издигаат, / велат: викај ме Атис.