број 18

Ненси е среќна!

од

Што прави едно осумгодишно девојче откако ќе најде пари на улица? Уште подобро прашање би било – а како ќе заврши нејзиниот ден? Прочитајте го стрипот за да дознаете.