број 84

Сакам денес да ми биде прекрасно

од

Последно во распоредот на Мирослав Масин, македонски сликар е отворање нова самостојна изложба на 19ти ноември во Љубљана. Веќе неколку децении држи внимание кај публиката со своите оригинални дела. Непосреден, забавен човек кој сака нештата да се случуваат природно. Многу го сака животот, а и тој него.